Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

Nadchodzące wydarzenia

13 grudzień od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

17 styczeń od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: odwołane do 6.01.2017 (w tym czasie kontakt mailowy)

ks. S. Zieliński: z 8.12 przeniesione na 13.12, godz. 11.00-12.30

M. Gwóźdź: z 2.12 przeniesiony na 9.12 (godz. 10.45-12.15)

A. Maliszewska: z 15.12 przeniesiony na 19.12 godz. 12.30-14.00

M. Kozubek: 9 grudnia godz.14:30-16:00

ks. B. Kuźnik: 9 grudnia godz. 13.00-16.00 (zamiast 2.12.)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. A. Malina: od 22.11 do 22.12 przeniesione na terminy ustalone ze studentami (w tym czasie kontakt mailowy; studenci z Wydziału Filologicznego mają w tym czasie zajęcia z dr. hab. prof. UŚ Anną Kucz)

ks. R. Dappa: IV rok TP – zajęcia z 25.11 przeniesione na 15.12.; IV rok TN i TO – zajęcia z 25.11 przeniesione na 02.12

M. Gwóźdź: Zajęcia z NPR z dnia 25.11 z powodu udziału w konferencji przeniesione na 20.01

A. Maliszewska: wykład monograficzny z 15.12 przeniesiony na termin ustalony ze studentami


Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej o cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl.

09.12.2016 - 14:57 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016

Na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 13 grudnia 2016 r. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia chce przedstawić Wysokiej Radzie Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016. W związku z powyższym proszę nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego dla kierunku: nauki o rodzinie i dla kierunku: teologia oraz pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na ww. kierunkach o zapoznanie się z przygotowanym przez Wydziałowy Zespół projektem raportu, który stanowić będzie podstawę do dalszego procedowania sprawy. Proszę także Wydziałowe Samorządy Studentów i Doktorantów o wyrażenie swojej opinii w rzeczonej kwestii. Osoby, które chcą zgłosić do niniejszego Raportu swoje poprawki i uwagi proszę o kontakt mailowy lub o wstawienie się na otwartym posiedzeniu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 13.30 w sali 203/3.
Raport z oceny własnej jednostki w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016 [raport dostępny jest tutaj].

Z wyrazami szacunku
ks. dr Wojciech Surmiak
pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

    
30.11.2016 - 14:43 (MB) | kategoria: Z życia DA |   Wersja do druku  

Adwentowe Spotkanie Świata Akademickiego

W imieniu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca i duszpasterstwa akademickiego w archidiecezji katowickiej zapraszam Nauczycieli Akademickich, Doktorantów i Pracowników Administracji Uczelni na Adwentowe Spotkanie, które odbędzie się w sobotę 10 grudnia br. Początek o godz. 16.00 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Konferencję wygłosi ks. dr hab. Antoni Bartoszek (Dziekan WTL UŚ).

Księża Profesorowie są zaproszeni do wspólnej koncelebry.
W załączniku przesyłam stosowne pismo Księdza Arcybiskupa.

Z wyrazami szacunku
Ks. dr Wojciech Surmiak
duszpasterz akademicki pracowników naukowych
w archidiecezji katowickiej
Wydział Teologiczny UŚ


    
23.11.2016 - 10:29 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Decyzje o IOS lub IDS

Wszyscy studenci, którzy złożyli podanie o przyznanie IOS lub IDS w semestrze zimowym roku akad. 2016/2017, proszeni są o niezwłoczne odebranie decyzji w dziekanacie Wydziału.

    
22.11.2016 - 16:58 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Decyzje stypendialne

Wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego, rektora dla najlepszych studentów w roku akad. 2016/2017, proszeni są o niezwłoczne odebranie decyzji w dziekanacie Wydziału.

    
08.06.2016 - 11:58 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości - rekrutacja

Zachęcamy do podjęcia Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości. Uruchomienie kolejnej edycji planowane jest na luty 2017 roku. Szczegółowe informacje tutaj.

    
08.12.2016 - 08:42 (MB) | kategoria: Z życia WTL |   Wersja do druku  

Umowa z KLO z Cieszyna

We wtorek 6 grudnia 2016 r. o godz. 10 w Auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie odbyła się uroczystość podpisanie umowy o współpracy o charakterze patronackim z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkanie poprowadził Dyrektor Katolickiego Liceum ks. mgr Tomasz Sroka. Umowę podpisali dziekani: dr Marek Wójtowicz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. Grzegorz Michałek z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia św. Jana Sarkandra (organu prowadzącego szkoły katolickie w Cieszynie) - biskup bielsko-żywiecki prof. dr hab. Roman Pindel i dyrektor KLO ks. mgr Tomasz Sroka. Wykłady inaugurujące współpracę wygłosili: prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski z UJ oraz ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski z UŚ. Cieszyńskie Liceum będzie odtąd promowało naszą Uczelnie w swoim regionie a także będzie miejscem ewentualnych praktyk pedagogicznych dla studentów WTL. Zaś uczniowie KLO z Cieszyna będą mile widzianymi gośćmi na naszym Wydziale. Przewidziane są także zajęcia prowadzone przez naszych pracowników dla uczniów Katolickiego Liceum.

    
06.12.2016 - 17:02 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Godziny dziekańskie

W związku z dniem skupienia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym ogłaszam na dzień 8 grudnia godziny dziekańskie dla studentów specjalności pastoralnej kierunku teologia.

Ks. Antoni Bartoszek, dziekan WT UŚ


    
02.12.2016 - 19:42 (MB) | kategoria: Samorząd |   Wersja do druku  

Spotkanie wyborcze doktorantów WTL

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów informuje, że - na podstawie § 3 ust. 2 Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów UŚ – termin spotkania wyborczego doktorantów WTL wyznaczony został na 20 grudnia 2016 roku.
Powołana do realizacji przewidzianych w Orydnacji zadań - Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów - przeprowadzi w czasie spotkania wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów nowej kadencji.
Kandydatury można zgłaszać bezpośrednio na adres WKW SD: wkwsd2016©gmail.com

Z poważaniem,
Krzysztof Abucewicz
Przewodniczący WRSD WTL

    
02.12.2016 - 15:42 (MB) | kategoria: Ogłoszenia |   Wersja do druku  

Konkurs dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Informujemy, że została ogłoszona kolejna edycja Wydziałowego konkursu na podział środków z dotacji na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Dotyczy ona finansowania projektów badawczych w roku 2017.

    
28.11.2016 - 19:37 (MB) | kategoria: Publikacje |   Wersja do druku  

Nowy zeszyt Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

Informujemy, że ukazał się nowy zeszyt Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych (nr 49,1 - 2016). On-line dostępne są spis treści i summaria artykułów. Jednocześnie uruchomiony został pełny dostęp on-line do wszystkich tekstów tomu nr 47,2 (2014).

    
Przejdź do strony
       >>